X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتاح العلیم - نمونه سوالات دانش آموزان


بسمه تعالی

باسلام - ضمن تشکر از دوستانی که زحمت کشیدند وسوالاتی ارسال کردند در زیرنمونه سوالات طراحی شده بوسیله دانش آموزان پایه اول دبیرستان پورداود تقدیم می گردد

سوالات بخش  اول و دوم  شیمی برای زندگی

۱.فواید هواکره کدام یک از موارد زیر است؟
الف:تامین گازهای تنفسی
ب:افزایش میکروب های هوازی
ج:کمک به چرخه ی آب
د:موارد الف و ج
۲.لایه ی اوزون در کدام یک از هوا کره ی زمین قرار دارد؟
الف:تروپوسفر
ب:استراتوسفر
ج:مزوسفر
د:ترموسفر
۳.کدام یک از موارد زیر جزءمراحل تصفیه ی آب شهری است؟
الف:لخته سازی
ب:صافی شنی
ج:کلرزنی پایانی
د:ته نشینی
۴.کدام یک از موارد زیر جزء گازهای گلخانه ای محسوب می شود؟
الف:گاز متان
ب:اکسیژن
ج:رادون
د:هلیم
۵.منظور ما از باران اسیدی چیست؟(PH)
الف:PH۷
ب:PH۹/۵
ج:PHکمتر از ۶
د:PH3/5

شایان درستی ۱۰۳
www.dorostishahriar@yahoo.com
پنجشنبه 2 اسفند 1386 ساعت 00:13
خسته نباشید  موفق باشید
رضا کلیایی         ۱۱۰
rezamotory2000@yahoo.com
دوشنبه 6 اسفند 1386 ساعت 22:11
خسته نباشید موفق باشید ۷/۱۲/۸۶
رضا کلیایی         ۱۱۰
rezamotory2000@yahoo.com
دوشنبه 6 اسفند 1386 ساعت 22:14
موفق باشید
رضا کلیایی         ۱۱۰
دوشنبه 6 اسفند 1386 ساعت 22:15
هر یک از عبارت های زیر به کدام ویژگی آب مربوط می شود ؟
الف) ایستادن پشه روی سطح آب ب) خنک شدن بدن هنگام عرق کردن
پ) شناور ماندن یخ روی سطح آب ت) ثابت ماندن دمای بدن انسان در سرما و گرما
ث) متعادل بودن تغییرات دما در کره زمین ج) یخ بستن آب از سطح
2- واکنش های (1) و (2) را که موجب از بین رفتن سختی آبهای طبیعی می شود در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهید :
آب + کربن دی اکسید + کلسیم کربنات (نامحلول) → گرما + کلسیم هیدروژن کربنات(محلول) (1)
Na+ 2 + کلسیم کربنات ( نامحلول ) → سدیم کربات + Ca2+ (2)
الف) در چه مواقعی از واکنش (2) استفاده می شود ؟ چرا ؟
ب) پیدایش رسوب های آهکی درون کتری و سماور در اثر انجام کدام واکنش است
پ) یکی از مشکلاتی که آب سخت برای انسان ایجاد می کند را بنویسید ؟
3- چگونه می توان یک محلول فراسیرشده تهیه کرد ؟ و جایگاه این محلول در کجای منحنی انحلال پذیری است ؟ چرا ؟
4- در لوله کشی آب آشامیدنی یک شهر یون های زیر وجود دارد :
Ca2+ و Cd2+ و F- و K+ و Mg2+ و Hg2+
الف) کدام یون ها موجب سختی موقت آب می شوند ؟
ب) کدام یون ها به کا تیون های سنگین معروف اند و برای بدن انسان مضراند ؟
پ) وجود کدام یون از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند ؟
5- در یک نمونه آب رودخانه ای 0.003 گرم اکسیژن در 1000 گرم آب حل شده است . اگر یک نوع ماهی که Do‌ آن ppm 6 است ، آیا در این رودخانه می تواند زنده بماند ؟ چرا
6- عوامل مؤثر در پراکندگی منابع آب شیرین را در سطح زمین نام ببرید ؟
7- اگر مقدار کاتیون سرب موجود در آب رودخانه ای ppm 4 باشد و مقدار مجاز اعلام شده برای آن کاتیون برابر با ppm 3 باشد ،
الف ) آیا این کاتیون برای زندگی آبزیان خطرناک است ؟ چرا‌؟
ب) ضریب خطر را برای این یون بدست آورید ؟
8- چرا تفاوت دما ی شبانه روز در کره مریخ نسبت به زمین بسیار بیشتر است ؟
9- در معادله شیمیایی : 2H2­ + O2 → 2H2O‌
الف) واکنش دهنده ها و فرآورده ها کدامند ؟ ب) کدام یک از مواد موجود در واکنش بالا ترکیب است ؟ چرا ؟ پ) آیا این واکنش موازنه است ؟ چرا ؟ ت) نام فرآورده چیست ؟
10- منظور از مصرف آشکار و نهان آب چیست ؟ و سهم کدامیک در زندگی ما بیشتر است ؟
11- معادلات شیمیایی زیر را موازنه کنید :
(1) Fe2O3 + CO → 2 Fe + CO2
(2) C3H8 + O2 → CO2 + H2O
12- چرا میزان رسانایی الکتریکی آب نمک بیشتر از آب خالص است ؟
13- الف) سه راه تامین اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان را بنویسید ؟
ب) عوامل موثر در انحلال گاز اکسیژن در آب را بیان کنید ؟
14- غلظت یون سرب ( Pb2+ ) موجود در آب رودخانه ای برابر ppm 0.02 می باشد . اگر حد مجاز این یون برای انسان ppm 0.05 باشد ، ضریب خطر را برای این یون محاسبه کنید ؟
15- اگر PH‌ محیطی برابر 2 باشد و محیط دیگر PH‌ آن برابر 9 باشد ، تورنسل در هر محیط به چه رنگی در می آید ؟ چرا ؟
شاگرد شما(مهدی رستگار۱۰۲)

 

 

سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 09:38
۱)
کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای چرخه ی آب نیست؟
الف)تأمین آب شیرین مورد نیاز موجودات
ب)متعادل کردن هوای کره ی زمین
ج)تقسیم و توزیع متناسب آب شیرین در کره ی زمین
د)افزایش دادن حجم آب موجود در کره ی زمین
۲)
برای انحلال پذیری گازها در آب هرچه دما........باشد انحلال پذیری........است.
الف)بیشتر،کمتر
ب)کمتر،بیشتر
ج)بیشتر،بیشتر
د)موارد الف و ب
- tiktak-test.blogfa.com
محمد قدیری فرد =>۱۰۱<= پور داود
arman7200@gmail.com
http://www.pes8-edit.blogfa.com
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 19:55
۳- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود
۴- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

۵- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         

http://www.mohassel.com/
محمد قدیری فرد =>۱۰۱<= پور داود
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 20:03


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
رضا کلیایی کلاس   ۱۱۰
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:25


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۷/۱۲/۸۶
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:31


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۸/۱۲/۸۶
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:36


1- علامت کدام عنصر درست نیست؟

1)آهن Fe        2) نقره Ag      3) جیوه  Mg      4) روی   Zn2- حد اکثر چند درصد از آبهای موجود برای انسان و دیگر موجودات زنده غیر در یائی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) 50           2)0/5           3) 5             4) 103- مقدار مصرف نهان آب در کدام بخش بیشتر است؟

  1) تامین انرژی       2) کشاورزی           

 3) صنایع و معادن              4) امور بازرگانی و خدمات  4- ظرفیت گرمائی ویژه کدامیک از همه بیشتر است؟

   1) آهن            2) مس           3) الکل            4) آب    5- پس ازموازنه مجموع ضرایب دو طرف واکنش چند است؟  

AL2O3 + Hcl àALcl3 + H2O           

    1)11           2) 12            3) 8            4)46- کدام ذره زیر دارای (e = 18  و p = 17  و N=20) می باشد؟andis

  35        +      37            -       37        -       35

1) Cl          2) Ar          3) Cl            4) Cl

    17              18                     17                17

7- کدامیک اسید قویتری است؟  

  1) 1 = PH       2) 4 = PH         3) 9 = PH         4) 13 = PH

                                                                                                                                           2+                    2+                    2+                       2+

8- کدامیک از یونهای مقابل سنگین آلوده کننده آب نیست؟

2+                2+               2+            2+

 1) Hg         2) Cd      3) Pb       4) Mg9- کدام ماده زیر را به آب آشامیدنی اضافه کنید تا مانع از رش جلبکها شود؟  

                                                      +3              +3

                 1) CL   2) AL        3) Fe         4) کات کبود10- ساده ترین واحد سازنده یک ماده که برخی ویژگی های آن را حفظ کند؟

         1) مولکول        2) اتم         3) عنصر          4) ترکیب11- اگر اتمی یک یا چند الکترون از دست بدهد به یون .......... تبدیل می شود که به آن ......... می گویند.

   1) مثبت – آنیون        2) مثبت – کاتیون   

   3) منفی – کاتیون      4) منفی – آنیون    12- در روزهای گرم تابستان مقدار ...... اکسیژن در آب حل می شود و میزان Do ...... می یابد.

    1) کمتری –کاهش      2) بیشتری- کاهش  

   3) بیشتری- افزایش        4) کمتری -افزایش    

13- در کدام مورد زیر همه مواد آلوده کننده عمده هوا محسوب نمی شوند؟  

  1) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن   2) منو اکسید کربن و ذرات ریز معلق    

  3) دی اکسید کربن و ترکیبات سرب           4) ئیدروکربنهای نسوخته و دی اکسید گوگرد14- هوا تشکیل شده است از         

 1) مخلوطی از گازهای ساده        2) ماده ساده     

  3) ماده مرکب     4) مخلوطی از گازهای ساده و مرکب15- کدام پدیده زیر جنبه شیمیائی بیشتری دارد؟    

 1) انجماد آب      2) انحلال شکر در آب   

  3) تصعید نفتالین       4) فاسد شدن تخم مرغ         
۸/۱۲/۸۶   موفق باشید
رضا کلیایی کلاس ۱۱۰
سه شنبه 7 اسفند 1386 ساعت 21:39
 
تاریخ ارسال: شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1386 ساعت 11:46 ب.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 1 نظر