X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتا ح العلیم - سال نو مبارک -خوش آمدید - علوم زیستی پایه اول

                     بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم -

با تشکر از آقای محمد آقاسی کرمانی
به خاطر سوالات زیست شناسی(دبیرستان پویا(کلاس ۱۰۱)

فصل 1

1-علوم زیست پایه ای را تعریف کنید؟ به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد.

2-علم زیست شناسی چیست؟مجموعه علومی است که منجر به شناخت موجودات زنده و عوامل موثر بر آنها موشود.

فصل2

1-وظیفه ی اندامک های زیر را بنویسید.

میتو کندری: انرژی مورد نیاز سلول را تامین می کند.

کلروپلاست:فوتوسنتز کننده سلول گیاهی است

2-بافت و اندام را تعریف کنید.

بافت:گروهی از سلول ها که هماهنگ با یکدیگر وظیفه خاصی در بدن انجام می دهند بافت می گویند.

اندام:گروهی از بافت ها که با همکاری یکدیگر وظیفه خاصی را انجام می دهند یک اندام نامیده می شود.

فصل3

1-انواع مواد آلی را نام ببرید.هیدرات های کربن.لیپیدها.پروتیین ها.اسید نوکلیک.

2-ساختار پلی ساکارید و دی ساکارید و منو ساکارید را بنویسید.

پلی ساکارید:نشاسته.گلوکوژن.سلولز.

دی ساکارید:ساکارز.

منو ساکارید:فروکتوز.

فصل4

1-مواد خامی که در فوتو سنتز بکار می روند و تولید می شوند را نام ببرید.دی اکسید کربن و آب.و اکسیژن و هیدرات کربن بدست می آید.


2-اپیدرم یا روپوست را تعریف کنید.دو لایه سلولی که سطح بالایی و پایینی برگ را می پوشاند می گویند.

فصل5

1-آنچه بعنوان غذا مصرف می کنیم باید مجموعه ای از چه چیزهایی باشد؟هیدرات های کربن.چربی ها .پروتیین ها.آب.مواد معدنی.ویتامین ها.

2-قند ها را توضیح دهید.قند ها انرژی زا هستند مقدار و نوع قند ها در غذا ها مختلف و متفاوت است .مثلا قند میوه گاوکز و فروکتوز.قند شیر لاکتوز و قند و شکر نیز ساکارز هستند.

فصل6

1-2تفاوت تقسیم میتوز با میوز را بنویسید.در میتوز n2 به دو 2n ولی در میوز 2n به چهار n تبدیل می شود.در آنافاز میوز 1 کروموزوم های همساناز هم جدا می شوند.

2-غده ی هیپوفیز چه عملی انجام می دهد؟باعث رشد بدن می شود.ترشح زیاد آن قبل از بلوغ  چه تاثیری در بدن دارد؟ باعث غول آسایی می شود.

فصل7

1-اکوسیستم چیست؟به نحلی که موجودات زنده در آن زندگی می کنند می گویند.

2-چه شرایطی برای پوسیدگی لازم است؟1-رطوبت< مومیایی .2-گرمای کافی< ماموت 3-اکسیژن< حفظ جسد در تورب.4-نبودن ترکیبات شیمیایی< الکل.

 

 

با سپاس از سایت :

http://www.1dabirestan.blogfa.com/cat-60.aspx

7 – بوم شناسی  1 – ورود کدام ترکیبات به آب موجب رشد جلبک ها می شود؟

الف) ترکیبات نیتروژن دار و گوگرددار
ب) ترکیبات نیتروژن دار و فسفر دار
ج) ترکیبات گوگرد دار و فسفر دار
د) ترکیبات نیتروژن دار و حشره کش ها
   2 – اضافه کردن کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر دار به آب .....

الف)‌موجب از بین رفتن جلبک ها می شود
ب) موجب از بین رفتن ماهی ها می شود
ج) موجب ورود اکسیژن به آب می شود
د) رشد جلبک ها را متوقف می کند
   3 – جایگاه خاصی را که هر گونه جاندار در هر زنجیره غذایی دارد، چه می نامند؟

الف) گونه شاخص
ب) تراکم
ج) جامعه
د) کنام
   4 – ماده حاصل از تجزیه پروتئین های بدن جانداران توسط باکتری ها و قارچ ها کدام است؟

الف) اکسیژن
ب) آمونیاک
ج) اسیدآمینه
د) اسید نوکلئیک
   5 – عمل زیر توسط کدام باکتری ها انجام می شود؟ «پروتئین جانوری و گیاهی -> آمونیاک -> نیترات »

الف) باکتری های شوره گذار
ب) باکتری های شوره زدا
ج) باکتری های تثبیت کننده نیتروژن
د) هیچکدام
   6 – کدام گزینه نادرست است؟

الف) باکتری های شوره زدا نیترات خاک را به شکل آمونیاک یا نیتروژن به محیط برمی گردانند.
ب) باکتری های شوره زدا نیترات خاک را کاهش می دهند.
ج) باکتری های شوره گذار از طریق همزیستی با گیاهان تیره نخود موجب افزایش نیتروژن خاک می شوند
د) باکتری های شوره گذار خاک را از نیترات غنی می کنند.
   7 – کدام یک از عوامل زیر به ترتیب افزایش دهنده پوسیدگی و کاهش دهنده پوسیدگی هستند؟

الف) کاهش دما – اکسیژن
ب) اکسیژن – کاهش رطوبت
ج) کاهش دما – رطوبت کافی
د) رطوبت کافی – افزایش دما
   8 – گیاهان نیتروژن مورد نیازشان را بیشتر به چه صورت جذب می کنند؟

الف) آمونیاک
ب) گاز نیتروژن
ج) نیترات
د) نیتریت
   9- باکتری مولد سل در کدام یک از گزینه های زیر ممکن است وجود داشته باشد؟

الف) گوشت
ب) آب
ج) کاهو
د) شیر
   10 – کدام یک تجزیه ناپذیر است؟

الف) تفاله چای
ب) کاغذ
ج) پلاستیک
د) چوب
   11- در کدام شرایط عمل پوسیدگی توسط باکتری ها به طور کامل انجام می شود؟

الف) رطوبت کافی و تنفس هوازی
ب) رطوبت کم و تنفس هوازی
ج) رطوبت کافی و تنفس غیرهوازی
د) رطوبت کم و تنفس غیرهوازی
   12 – در کدام یک از روش های نگهداری غذا، در اثر پدیده اسمزی، میکروب ها کشته می شوند؟

الف) منجمد کردن
ب) نمک سود کردن
ج) حرارت دادن
د) خشک کردن
   13 – باکتری های همزیست با ریشه یونجه در تثبیت کدام ماده فعالیت می کند؟

الف) اکسیژن
ب) نیتروژن
ج) کربن
د) فسفر
   14 – کدام قسمت از بقایای بدن موجودات زودتر پوسیده می شود؟

الف) ماهیچه ها و استخوان ها
ب) ماهیچه ها و چوب
ج) استخوان ها و پوست
د) پوست و ماهیچه ها

15 – کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارند؟
الف) باکتری ها و حشرات
ب) جلبک ها و حشرات
ج) باکتری ها و قارچ ها
د) جلبک ها و قارچ ها

1

ب

9

د

2

ب

10

ج

3

د

11

الف

4

ب

12

ب

5

الف

13

ب

6

ج

14

د

7

ب

15

ج

8

ج

 

 تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 01:30 ق.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 0 نظر