آموزش دروس دبیرستان - هوالفتاح العلیم

آموزش شیمی ۱-زیست شناسی ۱

هوالفتاح العلیم -خوش آمدید- نمونه سوالات علوم زیستی وبهداشت

 به نام خدا

 

 

باتشکراز همه دوستانی که نمونه سوالات خود را به موقع ارسال  کردند                 


                                                 
نام:رضا
نام خانوادگی:ظهوری

دبیرستان غیر انتفاعی پویا  
کلاس:101
موضوع:زیست شناسی

فصل اول:
1-سوم مرحله در روش علمی کدام است؟گزینه ی 2
1-ثبت یافته ها      2-آزمایش یافته ها     3-انتشار گزارش                4-آزماش فرضیه     
2-ردی در چه قرنی می زیست؟گزینه ی 3
1-سیزدهم         2-پانزدهم       3-هفدهم       4-بیستم
فصل دوم:
1-کدام مخصوص سلول گیاهی است؟گزینه ی 3
1-کروماتین     2-هستک       3کلروپلاست      4-پوشش هسته
2-مرحله ی دوم تقسیم میتوز کدام است؟گزینه ی 4
1-پرو فاز    2-آنا فاز       3-تلو فاز            4- متا فاز
فصل سوم:
1-آب چند درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد؟گزینه ی 4
1-65%          2-95%        3-70%              4-1و2
2- مهم ترین مونو ساکارید ................است؟گزینه ی 2
1-نشاسته        2-گلوکز        3-گلیکوژن         4-سلولزفصل چهارم:
1-در فتوسنتز چه ماده ای  ساخته می شود؟گزینه ی 3
1-آب        2-دانه         3-اکسیژن         4-کربن دی اکسید
2-فتوسنتز کنندگان اصلی طبیعت کدامند؟گزینه ی4
1-گیاهان        2-جلبکها          جان داران            4-گزینه ی1و2
فصل پنجم:
1-قند موجود در میوه چه نام دارد؟گزینه ی 1
1-گلوکز و فرو کتوز      2-لاکتوز      3-ساکارز       4-پروتئین
2-شکر حامل چه ماده ای است؟گزینه ی 2
1-پروتئین        2-انرژی        3-سلولز       4-گزینه ی 2و3
فصل ششم:
1-ماده ی موجود در سرم در گروه خونی Aکدام است؟گزینه ی1
1-ضدB          2-ضدA             3-ضدA وضدB          4-هیچکدام
2-اثر انگشت تا چه مدت تغییر نمیکند؟گزینه ی 3
1-20سال      2-30سال       3-تمام عمر           4-50سال   
فصل هفتم:
1-از جمله عوامل غیر زنده ی اکوسیستم کدام است؟گزینه ی 4
1-نان                 2-خاک               3-هوا           4-هرسه مورد
2-درهرم انرژی کدام مورد از تولید کننده تا مصرف کننده کاهش می آید؟گزینه ی 3
1-تعداد         2-ماده                 3-انرژی          4-هیچکدام         

تاریخ ارسال: یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 12:13 ب.ظ | نویسنده: مهدی | چاپ مطلب 2 نظر